Tjenester og priser

Du har sikkert mange foto og videoopptak fra ferier, bryllup, av barn og fra andre begivenheter. Har du liten eller ingen erfaring med redigering kan PetitPoisVideo redigere for deg. Det kan bli enkeltstående foto, slideshows eller videoer. Du vil ha innflytelse på utforming og eventuelt valg av musikk. Foto- video filer sender du over nett via DropBox, og du får dem tilbake samme veien eller velger å få tilsendt dvd. Pris pr 5 min redigert video er for tiden 800 Nkr. Det inkluderer gjennomsyn og utvalg av materiale. Påbegynte minutter utover 5 min er 150 Nkr pr min. 10 minutter er 1.600 Nkr. Redigering av foto må pris avtales etter hvilket bruk fotoet skal ha. Eksempelvis variere fra 50 - 200 Nkr.

Program som for tiden brukes /

Current program tools:

Adobe Photoshop Adobe After Effects Adobe Audition Grass Valley Edius CyberLink PowerDirector

Hvorfor ikke prøve ?

Why not give it a try ?

© PetitPoisVideo 2014-2015

Service and pricing

You probably have many photos and videos from vacations, weddings,  of you children and from other events. If you have little or no experience with editing PetitPoisVideo can edit for you. It can be single photos, slideshows or videos. You will have an influence on the design and any choice of music. Photo- and  video files you send over the Internet via DropBox, and you get them back the same way . Price for 5 min edited video is currently 125 $. It includes the review and selection of material. Commenced minutes after 5 min is 25 $ per minute. 10 minutes is 250 $. Editing photos must be agreed by which use the photo should have. For example, vary from 10 - 35 $.
Hjem /Home Om / About Tjenester /  Service /  Priser Video Gallery Gallery Gallery 2 Kontakt
PetitPoisVideo
Tjenester /  Service /  Priser